Tomasz Grzyb

"Muzyka jest matematyką tajemną
której elementy sięgają nieskończoności"
- autor nieznany